Utställning & övrigt

Tävlingsekipage

Utställning & övrigt

Rose-Marie & Benji

Eurasier *2009

Utställning

Lena & Rosie

Whippet *2021

Utställning

Charlotta & Mex

Sussex spaniel * 2013

Utställning

Emelie & Brolle

Labrador *2018

Tävlar i viltspår

Charlotta & Loke

Welsh springer spaniel  *2014

Utställning

Jennie & Bakko

Finsk lapphund *2015

Tävlar i nosework

Jennie & Bakko

Finsk lapphund *2015

Utställning

Erika & Nocco

Australian Shepard *2021

Tävlar i nosework