Möten & protokoll

Möten & protokoll 

Klubbens protokoll från styrelse- och medlemsmöten anslås på anslagstavlan i klkubbstugan. Eventuella frågor angående detta hänvisas till ordförande eller sekreterare

Möten 2022


  • 24/8 - kl 19.00 medlemsmöte. Cecilia Dahlgren informerar om hemvärnets patrullhundsverksamhet


  • 14/9 - kl 18.30 styrelsemöte


  • 18/10 - kl 18 00 sektorsmöte, kl 19.00 styrelsemöte


  • 15/11 - kl 18.30 styrelsemöte


  • 7/12 - kl 19.00 medlemsmöte


2023

  • 10/1 - kl 18.30 styrelse


  • 15/2 - kl 19.00 årsmöte


Önskas ett specifikt protokoll från ett äldre möte vänligen kontakta Emma Gustavsson, sekreterare.