Mötesprotokoll

Mötesprotokoll 

Klubbens protokoll från styrelse- och medlemsmöten anslås på anslagstavlan i klubbstugan. Eventuella frågor angående detta hänvisas till ordförande eller sekreterare

Önskas ett specifikt protokoll från ett äldre möte vänligen kontakta Emma Gustavsson, sekreterare.