Möten & protokoll

Möten & protokoll 

Klubbens protokoll från styrelse- och medlemsmöten anslås på anslagstavlan i klkubbstugan. Eventuella frågor angående detta hänvisas till ordförande eller sekreterare

Möten 2021

210112

18.00

Styelsemöte & valberedning

210222

19.00

Styrelsemöte

210210

19.00

Årsmöte

210323

18.30

Styrelsemöte

210428

18.00

Styrelse- och sektorsmöte

210527

18.30

Styrelsemöte

210616

19.00

Medlemsmöte

210823

18.30

Styrelsemöte

210922

18.00

Styrelse- och sektorsmöte

211026

18.30

Styrelsemöte

211125

18.30

Styrelsemöte

211208

19.00

Medlemsmöte

Möten 2022220117

18.30

Styrelsemöte

220209

19.00

Årsmöte

Önskas ett specifikt protokoll från ett äldre möte vänligen kontakta Emma Gustavsson, sekreterare.