Möten & protokoll

Möten & protokoll 

Klubbens protokoll från styrelse- och medlemsmöten anslås på anslagstavlan i klubbstugan. Eventuella frågor angående detta hänvisas till ordförande eller sekreterare

2023

  • 10/1 - kl 18.30 styrelse


  • 15/2 - kl 19.00 årsmöte


Önskas ett specifikt protokoll från ett äldre möte vänligen kontakta Emma Gustavsson, sekreterare.