Valbredningen

Valberedningen

Förtroendeuppdrag 2020

Inför 2021

Ordförande

Monica Olsson

omval 1 år

Vice ordförande

Ann-Katrin Månsson


omval 2 år

Sekreterare

Emma Gustafsson


omval 2 år

Kassör

Yvonne Öhman

1 år kvar


Ledamot

Petronella Gudmundsson


omval 2 år

Ledamot

Lena Forsberg

1 år kvar


Ledamot

Charlotta Holmberg

1 år kvar


Suppleant

Per Samuelsson

1 år kvar


Suppleant

Felicia Samuelsson

avgår


Suppleant

Helen Fröberg Lindquist

nyval 2 år

Revisorer

Cecilia Dahlgren


omval 1 år

Malin Winell

omval 1 år

Revisorsuppl

Lena Sandberg


omval 1 år
Valberedning

Sammankallande

Emelie Lindblom

omval 1 år

Emelie Fridh

omval 2 år

Karina Gustavsson

1 år kvar

Valberednings nya arbetsätt


 • Valberedningens preliminära förslag delges medlemmarna senast den 15 november.
 • Medlem kan nominera ytterligare kandidat till styrelsen senast den 15 december
 • Styrelsen lämnar inkomna förslag till valberedningen senast den 22 december.
 • Valberedningen lämnar sitt slutgiltiga förslag till styrelsen senast tolv dagar innan årsmötet.
 • Styrelsen gör handlingarna tillgängliga för medlemmar senast sju dagar innan årsmötet. 
 • Samtliga nominerade kandidater är valbara och ska delges medlemmarna.


     Vill du nominera en kandidat till styrelsen ska förslaget ange:
 

 • vilken funktion som avses
 • namn
 • en kort presentation
 • uppgift om att den förslagne kandiderar
 • Maila ditt förslag till: ordforande@vimmerbybrukshundklubb.se


      // Valberedningen