Styrelsen och sektorer

Styrelsen 2021

Befattning - namn

Telefon

E-post

Ordförande

Monica Olsson

0730-29 53 51


ordforande@vimmerbybrukshundklubb.se

Vice ordförande

Ann Katrin Månsson

0703-13 91 88

ann-katrin.mansson@vimmerby.se

Sekreterare

Emma Gustavsson

0702-98 26 68

sekreterare@vimmerbybrukshundklubb.se

Kassör

Yvonne Öhman

0767-92 74 87

kassor@vimmerbybrukshundklubb.se

Ledamot

Helen Fröberg Lindquist

0705-83 23 71

helen.froberg@telia.com

Ledamot

Charlotta Holmgren

0702-23 40 82

charlotta.holmgren67@gmail.com

Ledamot

Lena Forsberg

0702-27 21 26

851forsberg@telia.com

Suppleant

Petronella Gudmundsson

0738-04 49 40

petronella96@hotmail.com

Suppleant

Per Samuelsson

0727-11 94 10

samuelsson144@telia.com

Valberedningen 2021

Namn

Telefon

E-post

Emelie Lindblom

0768-38 03 40

emme_snobben@hotmail.com

Emelie Fridh

0738-11 86 44

emelie_988@live.se

Karina Gustavsson

0767-86 30 09

karina.gustavsson60@gmail.com

Sektorer 2021


Sammankallande

Telefon

E-post

Utbildning

Emelie Lindblom

0768-38 03 40

emme_snobben@hotmail.com

Tävling lydnad/bruks

Pia Nilsson

0738-48 44 85

pia@hoffar.se

Tävling rallylydnad

Barbro Andersson

0705-12 92 56

barbroan56@gmail.com

Tävling nosework

Vakant

Tävling agility

Matilda Kronstrand

0703-63 32 20

matilda.kronstrand@hotmail.com

Utställning

VakantPR/Info

Annika Kronstrand

0705-83 16 16

info@vimmerbybrukshundklubb.se

Servering

Vakant

Stugfodge

Per Samuelsson

0727-11 94 10

samuelsson@telia.com

Evenemang (Hundens Dag)

Hanna Färm

0708-80 10 78

hannafarm@hotmail.com

Organisationsplan

Sektorer

Rasutveckling

Vakant

Kursverksamhet

Emelie Lindblom

Tävling

Pia Nilsson

Tjänstehund

Vakant

PR, info, externakontakter

Riina Riskilä

Interna kontakter


Kommittéer

Mentalutveckling

Vakant

Lydnad/bruks

Pia Nilsson

Lydnad/bruks

Krister Larsson


Webbansvarig


Klubbstuga & appellplan

Per Samuelsson


Utställning

Vakant

Rallylydnad

Barbro Andersson

Rallylydnad

Barbro Andersson


Sponsorer

Malin Winell

Nycklar

Per SamuelssonAgility

Matilda Kronstrand

Agility

Matilda Kronstrand


Uppvisning

Vakant

Servering

VakantNosework

Annika Kronstrand

Nosework

Hanna Färm


Presskontakt

Vakant

Förtjänsttecken

Lena ForsbergVardagslydnad

Emma Gustavsson

Drag

Lena Sandberg


Fotografering

Annika Kronstrand

Medlemsansvarig

Helen HallValpkurs

Emelie Lindblom

Tävlingssekretariat

Pia Nilsson


Anslagstavlor

Vakant
Utställning

Rose-Marie Forsberg

KM-priser och Vandringspriser

Vakant


Kursanmälningar

Studiefrämjandet