Händer på klubben

Föreläsning hundmöten

Inbjudan till föreläsning om hundmöten med Monica Henriksson


Torsdag 9 juni kl 18.00 - 20.30

Kostnad 150 kr

Anmälan till pia@hoffar.se


De vardagliga promenaderna kan många gånger leda till bekymmer för hundägaren. Den egna hunden reagerar på ett sätt som hundägaren inte vet hur man skall hantera. Hunden kan bli osäker/ ängslig, för glad eller utagerande och arg både mot andra hundar och mötande människor


Oavsett vilket beteende hunden visar upp kan mycket förbättras genom en ökad förståelse om varför beteendet uppstår och kännedom om hur jag som hundförare skall agera i de lika situationerna.


På föreläsningen kommer vi att prata om varför beteendena uppstår och vilka signaler som hundarna sänder till varandra , som jag som hundförare skall vara uppmärksam på. Föreläsningen bygger på hundarnas egna sätt att kommunicera med artfränder och hur hundar interagerar vid möten.


Vi tittar sedan praktiskt på hundmöten och tränar även styrövningar som syftar till att hunden skall lyssna på sin förare och även att hunden skall känna att den tjänar på att lyssna på sin människa